1

Retours

Het herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant CEKI bvba op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Graag mailen naar info@miz-mooz.be en DIT BINNEN MAX 2 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE GOEDEREN.

Retours zullen enkel worden aanvaard als ze binnen de 14 kalenderdagen na levering worden teruggestuurd (datum van levering en van terugzending zijn hiervoor geldig).

Het aangekochte Product dient onbeschadigd/niet-gedragen en in de originele onbeschadigde verpakking (geen klevers of etiketten op de schoendoos aub)voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar:

BLECKMANN NV -  Industriezone 6C - 9770 KRUISEM

Hierbij dient de Gebruiker zijn IBAN nummer en BIC code, samen met de BESTELBON toe te voegen, zodat de Verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag voor de schoenen (transportkosten worden nooit terugbetaald!) wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.